Uvjeti korištenja

BRZI PREGLED

Pojmovi

Uvjeti korištenja se odnose na korištenje internetskim stranicama www.huc.hr

Pojedini pojmovi navedeni u ovim Uvjetima korištenja internetskim stranicama (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

Internetske stranice – internetska stranica www.huc.hr i njene podstranice;

Pružatelj ili Vlasnik Internetske stranice:

Hrvatska udruga za coaching, Pavlenski put 5 J, 10090 Zagreb

SJEDIŠTE UDRUGE: 10090 Zagreb, Pavlenski put 5J 

E-MAIL ADRESA: Dostupna na stranici Kontakt

Korisnik – pravna ili fizička osoba koja pristupa Internetskim stranicama te koja ima poslovnu sposobnost. Osobama mlađim od 18 godina dozvoljen je pristup samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, te Pružatelj ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

Sadržaj Internetskih stranica – svaki podatak, članak, grafika, video, usluga, aplikacija, poveznica ili drugi sadržaj koji je objavljen na Internetskim stranicama ili je dostupan putem Internetskih stranica.

Područje primjene

Ovi Uvjeti uređuju odnos između Pružatelja i Korisnika u pogledu pristupa Internetskim stranicama i korištenja Sadržaja Internetskih stranica.

Korisnik je dužan prije početka korištenja Sadržaja Internetskih stranica upoznati se s ovim Uvjetima i pravilima privatnosti.

Pristupom Internetskim stranicama ili korištenjem bilo kojeg Sadržaja Internetskih stranica Korisnik potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i da pristaje na njihovu primjenu.

Korištenje pojedinim Sadržajima Internetskih stranica može biti uređeno posebnim uvjetima koji u slučaju neslaganja s odredbama ovih Uvjeta imaju prednost u primjeni.

Sadržaj Internetskih stranica i Korištenje internetskim stranicama

Pružatelj je ovlašten u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti Sadržaj Internetskih stranica ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup Internetskim stranicama i korištenje bilo kojim Sadržajem Internetskih stranica.

Sadržaj Internetskih stranica može se koristiti samo uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Pružatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koje se nalaze na Internetskim stranicama.

Sadržaj Internetskih stranica Pružatelj objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže napore kako bi osigurao njihovu točnost. 

Pružatelj ne izjavljuje niti jamči da je pruženi Sadržaj Internetskih stranica točan, potpun, pouzdan, aktualan ili bez pogrešaka. Pružatelj  se odriče svake odgovornosti za bilo kakvu netočnost, grešku ili nepotpunost u Sadržaju Internetskih stranica.

Sadržaj Internetskih stranica podložan je promjenama. 

Pružatelj ne jamči da je objavljeni Sadržaj internetskih stranica prikladan u određenu svrhu Korisnika.

Korisniku putem Internetskih stranica mogu biti dostupne pojedine usluge i/ili informacije o pojedinim uslugama koje pružaju druge osobe. Pružatelj ne odgovara za korištenje i uvjete korištenja uslugama koje pružaju druge osobe niti jamči da su takve informacije točne.

Naplatne usluge koje pruža Pružatelj, a koje su dostupne putem Internetskih stranica Korisnik može koristiti samo na temelju ugovora odnosno uvjeta kupovine koje je Korisnik prethodno sklopio s Pružateljem. Naplatne usluge koje koje pružaju druge osobe, a koje su dostupne putem Internetskih stranica, Korisnik može koristiti u skladu s ugovorom koji je Korisnik sklopio s osobom koja pruža predmetnu uslugu.

Pružatelj ima pravo onemogućiti pristup Internetskim stranicama i/ili Sadržaju Internetskih stranica Korisniku u slučaju vlastite procjene da Korisnik istu koristi na neprikladan način.

Poveznice

Internetske stranice mogu sadržavati poveznice na internetske stranice kojima upravljaju druge osobe, (u daljnjem tekstu: internetske stranice trećih osoba). Internetske stranice trećih osoba nisu pod nadzorom Pružatelja te Pružatelj ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za dostupnost internetskih stranica i uvjete korištenja internetskim stranicama trećih osoba
  • za sadržaj koji je objavljen na internetskim stranicama trećih osoba i usluge kojima se moguće koristiti putem internetskih stranica trećih osoba
  • za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem internetskih stranica trećih osoba
  • za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem internetskih stranica trećih osoba
  • za to da korištenjem internetskim stranicama trećih osoba korisnik ne krši autorska prava nijedne druge osobe.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj (tekstovi, grafički elementi, fotografije, videomaterijali, zaštitni znakovi i drugi oblici sadržaja), dizajn i ostali elementi internetskih stranica vlasništvo su Pružatelja, zaštićeni propisima prava intelektualnog vlasništva. Pojedini sadržaji Internetskih stranica koji se odnose na druge osobe, kao što su primjerice nazivi i zaštitni znakovi drugih osoba ili njihovih proizvoda i usluga, te ilustracije i fotografije koje se nalaze na Internetskim stranicama, mogu biti vlasništvo drugih osoba te kao takvi također mogu biti zaštićeni pravima intelektualnog vlasništva.

Osim u slučaju kada je Pružatelj izričito naznačen kao njihov vlasnik, aplikacije, računalni programi i/ili proizvodi/usluge koji se mogu preuzeti s Internetskih stranica ili putem poveznica na internetske stranice trećih osoba vlasništvo su trećih osoba te je njihovo preuzimanje i upotreba predmet posebnog ugovora koji Korisnik sklapa s njihovim vlasnikom. Pružatelj ne daje nikakva izričita ili prešutna jamstva niti preuzima ikakvu odgovornost u pogledu aplikacija, računalnih programa i/ili proizvoda i usluga koji su u vlasništvu trećih osoba te ne odgovara za uvjete preuzimanja i upotrebe aplikacija, računalnih programa i/ili proizvoda/usluga koji su dostupni s internetskih stranica trećih osoba.

Snimanje Sadržaja Internetskih stranica, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost Pružatelja. Dopušteno je objaviti Sadržaj Internetskih stranica na Internetu (video i/ili tekst Pružatelja) uz obavezno isticanje imena i prezimena autora kao i poveznice koja vodi na Interetsku stranicu gdje se Sadržaj originalno nalazi. 

Obrada i zaštita osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka Korisnika prilikom pristupa Internetskim stranicama ili korištenja Sadržajem internetskih stranica, uključujući primjenu kolačića (cookies) dostupne su na linku pod nazivom “Informacije o obradi osobnih podataka”. (Navedene stranice su u izradi).

Isključenje odgovornosti

Pružatelj pridržava pravo ukidanja i promjene Sadržaja Internetskih stranica, bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Pružatelj ne jamči da je Sadržaj Internetskih stranica primjeren ili dostupan na svim lokacijama pa stoga ne odgovara za nemogućnost pristupa Internetskim stranicama, kao ni za nemogućnost korištenja Sadržajima internetskih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno. Korisnik snosi odgovornost ako pristupa Internetskim stranicama i/ili se koristi sadržajem internetskih stranica s područja država u kojima je to zabranjeno.

Pružatelj ne jamči da Internetske stranice ili internetske stranice trećih osoba ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe. Pružatelj ne može jamčiti da korištenje Internetskih stranica neće biti prekinuto ili bez pogrešaka. Korisnik je suglasan s time da pristup Internetskih stranicama ponekad može biti u prekidu, isključen ili privremeno nedostupan.

Pružatelj nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu. 

Pružatelj se oslobađa od svake odgovornosti za štetu koja je mogla nastati prilikom posjete Internetskim stranicama uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa, prekidom u komunikacijskoj liniji, neovlaštenim pristupom, neprikladnim ponašanjem, nemarom i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Pružatelj. Pružatelj je oslobođen svake odgovornosti u  slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetskih stranica i/ili Sadržaja Internetskih stranica.

Korisnik koristi Internetske stranice te Sadržaj Internetskih stranica na vlastitu odgovornost. 

Pružatelj ni na koji način nije odgovoran za štetu koju Korisnik ili bilo koja treća osoba može pretrpjeti korištenjem ili zlouporabom Internetskih stranica te Sadržaja Internetskih stranica.

Sadržaji Internetskih stranica nisu medicinski i/ili psihoterapijski savjeti, dijagnoze, tretmani ili liječenje, niti predstavljaju pravne i/ili poslovne savjete Pružatelja. 

Pružatelj ne obećava niti garantira određene uspjehe u životu. Pružatelj ne daje jamstvo niti tvrdi da će za Korisnika Sadržaj Internetskih stranica biti relevantan, točan ili zadovoljavajuć.

Pružatelj se ne bavi djelatnošću psihoterapije, liječnika, kiropraktičara, nutricionista, farmaceuta, psihologa iili drugog ovlaštenog zdravstvenog djelatnika.

Sadržaj Internetskih stranica ne može zamijeniti savjet ovlaštenog zdravstvenog djelatnika ili medicinske dijagnoze, tretmana ili liječenja. Pružatelj upućuje Korisnika da potraži usluge ovlaštenog zdravstvenog djelatnika ako mu je takva usluga potrebna.

Korisnik je odgovoran za vlastito psihičko i fizičko zdravlje i uspjehe u životu. 

Korisnik prihvatom primjene ovih Uvjeta potvrđuje da neće zanemariti profesionalne medicinske/pravne savjete ili odgoditi traženje stručne medicinske/pravne pomoći zbog nečega što je pročitao, čuo ili vidio putem Internetskih stranica i/ili Sadržaja Internetskih stranica.

Hrvatska udruga za coching djeluje u skladu s:

– Etičkim kodeksom Hrvatske udruge za coaching:

Etički kodeks se može pronaći na web stranicama:

https://huc.hr/ 

Završne odredbe

Pružatelj je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete ili ih zamijeniti drugima. Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta bit će objavljene na Internetskim stranicama te ih Korisnik prihvaća pristupom Internetskim stranicama ili Korištenjem sadržaja Internetskih stranica nakon objave izmjena i dopuna Uvjeta. Korisnik je prilikom pristupa Internetskim stranicama ili korištenja Sadržajem Internetskih stranica dužan provjeriti u tom trenutku važeće uvjete korištenja Internetskim stranicama.

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korištenja Internetskim stranicama mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve sporove koji proizlaze iz primjene ovih Uvjeta, korištenja Internetskim stranicama ili bilo kojim Sadržajem Internetskih stranica isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Kako biste imali najbolje korisničko iskustvo, stranica huc.hr koristi kolačiće prema Politici privatnosti i Politici kolačića