O nama

Hrvatska udruga za coaching (HUC) povezuje coacheve u Hrvatskoj i regiji koji dijele viziju i vrijednosti Etičkog kodeksa udruge, bez obzira na specifičnost metoda coachinga i pripadnost drugim organizacijama

Misija

Vjerujemo da coaching donosi boljitak za pojedinca i društvo, stoga stvaramo udrugu u kojoj će coachevi razvijati svoju stručnost i etičnost te dijeliti znanje i iskustvo

Vizija

Promicanje coachinga kao struke, promicanje Etičkog kodeksa udruge i standarda izvrsnosti kvalitete coachinga, razmjena znanja i iskustva i coachevi koji si međusobno pomažu

Informirajte se o dobrobitima članstva

Sve što vas zanima o članstvu pronađite putem gumba:

Zapratite HUC na društvenim mrežama

Vrijednosti Udruge

Meritokracija

Ovdje se kao coach možete istaknuti svojim transparentnim stručnim radom. S kupovinom članarine samo dobivate pristup kao i svi ostali članovi, no među coachevima možete biti istaknuti samo ako aktivno doprinosite kontekstu coachinga. Sve djeluje na win-win principu, stoga radite samo ono što automatski i Vama doprinosi

Pristup utemeljen na dokazima

Coaching nije na najboljem glasu, što je nepotrebno s obzirom na količinu kvalitetne literature i publikacija koje postoje. Što god da kreirate - predavanja, članke i dr., reference su u prvom planu. Time gradimo novu razinu standarda i kvalitete u coaching struci. Sve što trebamo je spojiti tvrdnje s postojećim referencama. Ako Vam je takav pristup stran, ovdje ga možete usvojiti

Win-win modeli

Dijeljenje je ovdje dizajnirano da koristi Vama koji dijelite, a ne da predstavlja bačeni volonterski rad. Svaki Vaš članak i predavanje koje održite Vas neminovno brendira kao stručnjaka u tom području. Što više kreirate, to ste više prisutni u području coachinga. Kvaliteta Vašeg rada govori za sebe i formira Vaš brend. Dakle, što kvalitetnije i što više kreirate, pozicionirate se kao veći stručnjak.

Udrugu su 2008. godine osnovali:

Predsjedništvo udruge od studenog 2023. godine:

Kružni model uzajamne koristi

Što se sve događa kada djelujete kroz Udrugu i kreirate originalna predavanja i članke u domeni coachinga kao Coach suradnik ili podržavate rad Udruge na druge načine kao Redovni član? Na djelu je konstruktivni princip tržišta u kojem sve uključene strane imaju interes da se kružni model odvija sve više i sve bolje

Pozicionirate se kao stručnjak

Svaki stručni članak ili predavanje koje održite ima Vaš potpis kvalitete. Neminovno se time brendirate kao stručnjak u području coachinga i javnost Vas može percipitati u tom svjetlu. Što kvalitetnije radite, to ćete imati bolji ugled među potencijalnim klijentima i kolegama u struci

Javnost uči o coachingu

Ljudi su u velikom deficitu razumijevanja pravog profesionalnog coachinga. Riječ coach se zbog inflacije njenih korisnika s najrazličitijim pričama i poslovnim modelima, potpuno izgubila. Potrebno je primjerom demonstrirati što coaching struka jest. Svako kvalitetno predavanje i članak tome doprinosi

Struka napreduje

Drugi uče od Vas i Vi učite od drugih. U dugom roku cijela struka coachinga napreduje i standardi se dižu na veći nivo. Što su Vaša predavanja i članci bolji, to će drugi trebati raditi bolje da se iskažu pokraj Vašeg rada. Princip tržišta u kojem je svima u interesu raditi bolje i time automatski generiraju dobrobiti za sve uključene strane

Gradite temelje

Sve ono što Vi niste imali na Vašem coaching putu uobličite u edukacije i buduće generacije coacheva će to imati i moći će nadograditi na taj rad. Temelji struke od kojih će imati koristi sve buduće generacije se ne grade jer ih želimo spasiti, nego zato što je to jednostavno logična stvar za raditi

Etički kodeks Hrvatske udruge za coaching

Članovi Hrvatske udruge za coaching (u daljnjem tekstu HUC) posvećeni su održavanju i promicanju prakse izvrsnosti u coachingu i superviziji – području koje se sve više profesionalizira. Svi članovi HUC-a, u ulozi coacha, supervizora, trenera/edukatora i/ili polaznika coaching edukacije, pristaju se pridržavati Etičkog kodeksa Hrvatske udruge za coaching (u daljnjem tekstu Kodeks).

Kodeks se usklađuje sa sadržajem i zahtjevima utvrđenim u Profesionalnoj povelji za coaching i mentorstvo.

Povelja, sastavljena u skladu s europskim zakonima, upisana je bazu podataka Europske unije koja sadrži inicijative samoregulacije u Europi.

Kodeks je prvenstveno skup smjernica, a ne pravno obvezujući dokument, koji detaljno opisuje što član može, a što ne može činiti. Kodeks propisuje očekivanja o najboljoj etičkoj i profesionalnoj praksi u coachingu i superviziji koja promiču razvoj profesionalne izvrsnosti. Njegova je svrha:

 • Pružiti odgovarajuće smjernice, opisati odgovornosti i očekivane standarde ponašanja za sve članove HUC-a; kao i za ostale stručnjake koji se bave coachingom i žele se pridržavati ovog Kodeksa;
 • Utvrditi očekivan način djelovanja, ponašanja i učinka članova i stručnjaka koji se bave coachingom i supervizijom u radu s klijentima;
 • Usmjeravati razvoj članova HUC-a i njihovog profesionalnog rasta u suglasju s usvojenim profesionalnim i etičkim kompetencijama;
 • Služiti kao vodič za one pojedince koji se ne moraju nužno poistovjećivati s coaching profesijom, ali koriste vještine coachinga u svojem radu;
 • Koristiti kao osnova za prijavu ili samostalni postupak Etičkog povjerenstva te donošenje odluke i mišljenja.

Kodeks je podijeljen u četiri odjeljka i predstavlja pregled općih očekivanja HUC-a o etičkom i profesionalnom ponašanju i djelovanju članova:

 1. Terminologija
 2. Rad s klijentima
 3. Profesionalno ponašanje
 4. Izvrsnost prakse

 

1. Terminologija

 1. a) Zbog sažetosti, nazivi u ovom Kodeksu, gdje je to primjereno, odnose se na:
 • Coachee, supervisee i edukant kao “klijent”;
 • Coach, supervizor i trener kao “član”;
 • Sponzor kao predstavnik tvrtke koja ugovara i plaća coaching, ako je primjenjivo;
 • Posao coachinga i supervizije kao “profesionalni rad”;
 • Coaching i supervizija kao “profesija”.
 1. b) Članovi HUC-a prihvaćaju da se pojmovi “profesija” i “profesionalni” koriste za aktivnosti koje nisu zakonski regulirane, ali se sve više profesionaliziraju i samoreguliraju.
 2. c) Potpisnici ovog Kodeksa prihvaćaju da nazivi “coach”, i “supervizor” nisu zaštićeni i da ih može koristiti osoba koja se bavi coachingom, bila ta osoba član ili ne nekog profesionalnog tijela.
 3. d) Za pravilno razumijevanje ovog Kodeksa članovi trebaju biti svjesni definicija i terminologije za točno određivanje značenja ključnih riječi koje se koriste u ovom Kodeksu, npr. coach, coaching, klijent, član, sponzor, supervizor, supervizija i trening.

Kontekst

2.1. U profesionalnom radu s klijentima u bilo kojem svojstvu, članovi se ponašaju u skladu s ovim Kodeksom, predani pružanju najviše razine usluge koja se razumno može očekivati.

 

Ugovaranje

2.2 Prije nego što počnu raditi s klijentom, članovi će ovaj Kodeks uručiti svojim klijentima i objasniti im njegove ključne značajke te izraziti svoju predanost pridržavanju njegovih odredbi. Članovi će također upoznati svoje klijente i sponzore sa žalbenim postupcima i procedurama HUC-a.  

2.3 Prije početka rada s klijentima, članovi će objasniti i nastojati osigurati da klijent i sponzor znaju i potpuno razumiju prirodu i uvjete svakog coaching ili supervizorskog ugovora, uključujući financijske i logističke uvjete te stavke o povjerljivosti.

2.4 Članovi koriste svoje stručno znanje i iskustvo kako bi razumjeli očekivanja svojih klijenata i sponzora te postigli dogovor o tome na koji ih način ispunjavaju. Članovi će, također, pokušati uzeti u obzir potrebe i očekivanja trećih strana, ako su one relevantne sudionicima dogovora.

2.5 Članovi otvoreno iznose informacije o metodama koje koriste, a na zahtjev klijenta i sponzora spremni su pružiti informacije o procesima koji su u tijeku, u okviru dogovorenog sporazuma o povjerljivosti.

2.6 Članovi brinu da trajanje ugovora bude trajanja primjerenog za postizanje ciljeva klijenta i sponzora i aktivno rade na promicanju neovisnosti i samopouzdanja klijenta.

2.7 Članovi brinu da okruženje u kojem se provodi coaching, supervizija ili edukacija pružaju optimalne uvjete za učenje i refleksiju, a time i veću vjerojatnost za postizanje ciljeva definiranih u ugovoru.

2.8 Članovi uvijek trebaju na prvo mjesto staviti interese svojih klijenata, ali istodobno štititi interese sponzora.

 

Integritet

2.9 Članovi točno, cjelovito i iskreno klijentima, sponzorima, kolegama i široj javnosti predstavljaju svoje stručne kvalifikacije, profesionalno udruženje kojem pripadaju, iskustvo, obuku, certifikate i akreditacije.

2.10. Točno, cjelovito i iskreno informiranje o stručnoj osposobljenosti, kvalifikacijama i akreditaciji podrazumijeva zabranu iznošenja lažnih i zavaravajućih tvrdnji u bilo kojem obliku komunikacije, a posebno u promociji i oglašavanju.

2.11 U komunikaciji s bilo kojom stranom, članovi točno, cjelovito i iskreno predstavljaju rezultat koji pružaju/ostvaruju kao coach ili supervizor.

2.12. Članovi su dužni vlasništvo nad radom(ovima), idejama i materijalima drugih osoba, referencirati autoru(ima), ne tvrdeći da je njihovo vlastito.

2.13 Članovi djeluju u skladu s važećim zakonima i ni na koji način ne potiču, pomažu ili pristaju na ponašanje koje je nepošteno, nezakonito, neprofesionalno, neetično i diskriminirajuće.

 

Povjerljivost

2.14 Tijekom suradnje s klijentima, članovi štite i čuvaju povjerljivost podataka o klijentima i sponzorima, osim ako davanje podataka nije propisano zakonom.

2.15 Članovi prilikom ugovaranja profesionalnog rada s klijentima i sponzorima definiraju granice povjerljivosti, pri čemu nezakonite aktivnosti i opasnost za sebe i druge ne podliježu obvezi čuvanja profesionalne tajne.

2.16. Članovi čuvaju, pohranjuju i raspolažu odgovarajućim i točnim zapisima o svojem radu s klijentima, uključujući elektronske datoteke i komunikaciju, na način koji osigurava tajnost, sigurnost i privatnost te u skladu sa svim relevantnim zakonima i sporazumima, vezano uz zaštitu podataka i privatnost.

2.17 Članovi su dužni obavijestiti klijente da koriste superviziju i s klijentom utvrditi mogu li ga anonimno spominjati. Klijentu treba pismeno zagarantirati da je supervizorski odnos sam po sebi povjerljiv odnos.

2.18 Ako je klijent dijete ili ranjiva odrasla osoba, članovi postižu dogovor sa sponzorima ili skrbnikom klijenta kako bi se osigurala odgovarajuća razina povjerljivosti u najboljem interesu klijenta, a istovremeno u skladu sa svim relevantnim zakonima.

 

Neprikladne interakcije

2.19 Članovi su odgovorni za postavljanje i održavanje jasnih, odgovarajućih i kulturalno osjetljivih granica koje daju okvir za sve fizičke i virtualne interakcije s klijentima i sponzorima.

2.20 Članovi izričito izbjegavaju bilo kakav romantičan ili seksualan odnos s trenutnim klijentima ili sponzorima. Nadalje, članovi su oprezni s obzirom na mogućnost bilo kakvih intimnih odnosa s trenutnim klijentima i sponzorima te poduzimaju sve potrebno da bi se izbjegla intimnost, uključujući i otkazivanje ugovora (angažmana).

 

Sukob interesa

2.21 Članovi ni na koji način ne iskorištavaju klijenta niti pokušavati ostvariti materijalnu ili nematerijalnu korist koja prelazi okvire coaching odnosa i na štetu je klijenta.

2.22. Kako bi izbjegli sukob interesa, članovi razlikuju profesionalni odnos s klijentom i sponzorom od drugih oblika povezanosti s klijentom i sponzorom.

2.23. Članovi su dužni prije započinjanja i tijekom profesionalnog rada prepoznati i procijeniti moguće sukobe interesa komercijalne ili osobne prirode. Ako utvrde postojanje potencijalnog i stvarnog sukoba interesa trebaju ga otvoreno komunicirati i, idealno, odreći se angažmana kako bi izbjegli sumnje u njihov profesionalni integritet.

2.24. Članovi uzimaju u obzir utjecaj postojećeg odnosa s klijentima i sponzorima na druge odnose s klijentima i sponzorima te raspravljaju o potencijalnom sukobu interesa sa zainteresiranim stranama.

 

Prekid profesionalnog odnosa i tekućih odgovornosti

2.25 Članovi poštuju pravo klijenta da prekine angažman u bilo kojem trenutku, podložno odredbama ugovora o coaching ili supervizorskim uslugama.

2.26 Članovi ohrabruju klijenta ili sponzora da prekine coaching ili superviziju ako procijene da je za klijenta bolje da potraži usluge drugog coacha ili drugi oblik profesionalne pomoći. Coach i dalje može raditi s klijentom na drugim područjima, koji su unutar njegovih kompetencija, ako klijent to želi.

2.27 Članovi razumiju da se njihove profesionalne odgovornosti nastavljaju i nakon prekida profesionalnog odnosa. Odgovornosti uključuju:

 • Održavanje povjerljivosti svih informacija vezanih za klijente i sponzore;
 • Sigurno čuvanje svih povezanih spisa i podataka u skladu s nadležnim zakonima i praksama RH za čuvanje osobnih podataka i poštovanje privatnosti;
 • Izbjegavanje iskorištavanja bilo kakvog prethodnog odnosa koje bi moglo dovesti u pitanje profesionalnost ili integritet člana HUC-a;
 • Naknadno pružanje usluga koje se već bile dogovorene.

2.28 U slučaju eventualne nesposobnosti člana da dovrši ugovorenu uslugu ili u slučaju prestanka profesionalne prakse, članovi postojećim klijentima predlažu odgovarajuću profesionalnu zamjenu te osiguravaju prijenos podataka i evidencije.

Održavanje ugleda profesije

3.1 Članovi se u svakom trenutku ponašaju na način koji odražava profesionalne i etičke vrijednosti i jača ugled profesije.

3.2 Članovi poštuju raznolikosti između članova, kao i ostalim pojedincima iz profesije te prema različitim pristupima coachingu i superviziji.

 

Prepoznavanje jednakosti i raznolikosti

3.3 Članovi svjesno izbjegavaju diskriminaciju po bilo kojoj osnovi i kontinuirano proširuju spoznaje i svijest o mogućim oblicima diskriminacije.  

3.4 Članovi su svjesni potencijala za nesvjesnu pristranost i nastoje zauzeti pristup poštovanja i inkluzivnosti koji obuhvaća i istražuje razlike među pojedincima.

3.5 Članovi su se spremni na podržavajući način suočiti s kolegama, zaposlenicima, pružateljima usluga, klijentima ili drugim sudionicima za koje smatraju da koriste diskriminirajuće ponašanje.

3.6 Članovi prate svoju izgovorenu, pisanu i neverbalnu komunikaciju kako bi primijetili nehotičnu diskriminaciju.

3.7 Članovi se uključuju u aktivnosti profesionalnog razvoja kojima mogu povećati svoje kompetencije vezano za raznolikost i jednakost.

 

Povrede profesionalnog ponašanja

3.8 Članovi prihvaćaju da kršenje Kodeksa koje se utvrđuje u postupku pred Etičkim povjerenstvom za teške povrede može rezultirati i trajnim isključenjem iz HUC-a. HUC može, u interesu sigurnosti klijenata te poštivanja standarda kvalitete i održavanju ugleda profesije, razmjenjivati podatke o teškim povredama Kodeksa s drugim nadležnim tijelima.

3.9 Ima li neki član razumne razloge (opravdane sumnje) vjerovati da je neki drugi član djelovao na neprofesionalan i neetički način, može se obratiti Etičkom povjerenstvu i to u roku od šezdeset (60) dana od dana saznanja.

 

Zakonske obveze i dužnosti

3.10 Članovi su se dužni upoznati i pridržavati se svih relevantnih propisa u zemljama u kojima obavljaju svoj profesionalni rad, odnosno ugovorno definirati nadležno zakonodavstvo, te raditi u okviru bilo koje organizacijske politike i procedure u kontekstu u kojem rade.

3.11 Članovi imaju odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti kako bi pokrili svoje coaching i supervizijske usluge, ili su dužni drugačije ugovorno definirati granice svoje profesionalne odgovornosti.

Sposobnost za obavljanje

4.1 Članovi imaju kvalifikacije, vještine i iskustvo potrebno za visoko kvalitetan profesionalan rad i djeluju u okviru svoje nadležnosti. Članovi upućuju klijenta na iskusnije ili članove čije bi sposobnosti bile primjerenije situaciji, kada je to prikladno.

4.2 Članovi su dovoljno sposobni i zdravi za profesionalni rad. Ako nisu dovoljno sposobni, ili nisu sigurni mogu li pružati usluge iz zdravstvenih razloga, traže stručno vodstvo ili podršku supervizora, iskusnijih kolega i/li trenera. Tamo gdje je to potrebno ili prikladno, član treba dogovoriti prekid rada s klijentom i uputiti klijenta na drugog coacha.

 

Kontinuirana supervizija

4.3. Članovi prakticiraju superviziju s odgovarajućim kvalificiranim supervizorom ili supervizijskom grupom kolega koja odgovara njihovoj coaching ili supervizijskoj praksi, zahtjevima HUC-a i razini njihove akreditacije ili dokazuju prakticiranje reflektivne prakse, idealno s jednako iskusnim i/ili iskusnijim kolegama. Standardi kontinuirane supervizije podrazumijevaju jedan supervizorski sat na 25-30 sati coachinga.

4.4 Članovi su dužni paziti da bilo koji drugi postojeći odnos sa supervizorom ne utječe na kvalitetu supervizije.

4.5 Članovi raspravljaju o svim etičkim dilemama i potencijalnim ili stvarnim kršenjima ovog Kodeksa sa svojim supervizorom ili supervizorskom grupom kolega za podršku i vodstvo, ili Etičkim povjerenstvom ako je potrebno.

 

Kontinuirano profesionalno usavršavanje

4.6 Članovi razvijaju svoju razinu vještina coachinga kontinuiranim i opsežnim sudjelovanjem u relevantnim i odgovarajućim edukacijama i obukama i/ili nastavljanjem vlastitog profesionalnog razvoja.

4.7 Očekuje se da će članovi i drugi pojedinci doprinijeti profesionalnoj zajednici u skladu s njihovom stručnošću i u razumnom obujmu. Oblici doprinosa uključuju neformalno pružanje podrške kolegama članovima, doprinos napredovanju profesije, istraživanje, pisanje itd.

4.8 Članovi sustavno procjenjuju kvalitetu svog rada kroz povratne informacije klijenata, svog supervizora i drugih relevantnih strana.

Kako biste imali najbolje korisničko iskustvo, stranica huc.hr koristi kolačiće prema Politici privatnosti i Politici kolačića