Coaching knjige

Videi u kojima profesionalno educirani coachevi obrađuju i komentiraju najrelevantniju svjetsku literaturu u tematici coachinga.